Szakterületeink

Struktúra pályázatok (TIOP-2.2.4)

A struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés célzó pályázati kiírás két komponensből állt.

Az "A" komponens alapvető célja a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentése volt, továbbá az ellátások fejlesztésének eredményeképpen az igénybevevő lakosság számára egészségnyereség elérése.

A „B” komponens esetében további cél volt a Közép-Dunántúli régióban megteremteni a legmagasabb technikai színvonalú, progresszív betegellátásokhoz való hozzáférést a lakosság egésze számára a betegközpontúság szem előtt tartásával. A "B" komponens tulajdonképpen a székesfehérvári kórház forráshiányos TIOP-2.2.7 pályázatának csökkentett mértékű megvalósítását célozta.

A kiírás az erőforrások koncentrációját és racionalizálását kívánta meg a pályázóktól, a kor technológiai színvonalának megfelelő, optimálisan kihasználható, költséghatékonyan és fenntarthatóan működtethető egészségügyi ellátó egységek kialakítása révén.

Ennek szellemében központi technológiai tömb kialakítására illetve fejlesztésére lehetett pályázatokat benyújtani, valamint gyermekellátáshoz kapcsolódó illetve egynapos sebészet bevezetését célzó fejleszésekre.

A kiírásban 27 pályázat nyert támogatást összesen 80,56 milliárd forint értékben.

Az Integra Consulting Zrt. az "A" és a "B" komponensben egyaránt egy-egy pályázat megvalósíthatósági tanulmányát írta meg, valamint részt vett a pályázati dokumentációk összeállításában is.

Szolgáltatásaink

  • Projektmenedzsment
  • Szervezet- és szolgáltatásfejlesztés
  • Pályázatfigyelés és készítés
  • Innováció-menedzsment
  • Finanszírozás-befogadás

Log In or Register